Mapa strony
Strona Główna / O nas / Projekty i fundusze

Projekty i fundusze

Nazwa projektu: Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności obszaru LSR poprzez zwiększenie dostępności i zakresu usług w przedsiębiorstwie Dom Wypoczynkowy Passat.

Beneficjent: Dom Wypoczynkowy Passat Marcelina Dec-Ceglarek

 

Planowany okres realizacji: Lata 2020 – 2021

 

Opis projektu i planowane efekty operacji: Celem projektu będzie modernizacja budynku Domu Wypoczynkowego Passat, poprzez montaż windy osobowej i prace wykończeniowe, zakup wyposażenia oraz utworzenie nowego miejsca pracy na okres 3 lat.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020